Zonne- en windenergie

Soms is het onmogelijk om een installatie door de ligging in het veld op het reguliere energienet aan te sluiten. Hiervoor kunnen wij een passende oplossing bieden door gebruik te maken van alternatieve energie in de vorm van zonnepanelen en/of windenergie.

Wij leveren zonnepanelen voor zowel stand-alone applicaties als voor het opwekken van elektriciteit voor eigen gebruik of teruglevering aan het energienet. Systemen vanaf 2 tot honderden panelen behoren tot de mogelijkheden.

Ook koppeling met het internet om op afstand uw systeem te volgen of een storingsmelding door te krijgen is mogelijk.

Op basis van enkele gegevens kunnen wij een berekening maken om te onderzoeken of dit voor u serieuze oplossing kan zijn.