Automatisering waterbeheer

AquaDataSystems is onafhankelijk, ontwikkelt en bouwt besturingen volgens de specifieke wensen van de opdrachtgever. Of het nu gaat om een klein of een groot gemaal, wij kijken altijd samen met u naar de behoeften en de mogelijkheden ter plekke. Op basis hiervan kunnen wij een goede en passende oplossing realiseren.

AquaDataSystems heeft ruime ervaring in het ombouwen van bestaande objecten en installaties op locatie. Gedacht kan worden aan het moderniseren, uitbreiden en/of complete automatisering van besturingen en telemetriesystemen.

Onze besturingskasten worden voor montage op locatie uitvoerig in ons magazijn getest volgens een vaste procedure (FAT-test). Uiteraard behoort het testen en in bedrijfstellen op locatie ook tot de mogelijkheden (IBS/SAT-test).

Kwaliteits- en kwantiteitsmetingen

AquaDataSystems heeft ervaring in het aanleggen en onderhouden van diverse kwaliteitsmetingen. Met name hebben wij gewerkt aan het realiseren van zuurstofmetingen in open water. Dit wordt vaak om kostentechnische redenen en landschapsvervuiling tegen te kunnen gaan in combinatie met een object zoals een circulatiegemaal of stuw gerealiseerd. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om alleen een meetpunt te realiseren. Naast zuurstofmetingen kunt u ook denken aan PH- en geleidbaarheidsmetingen.

Naast kwaliteit kan er ook kwantiteit worden gemeten van zowel oppervlakte- als proceswater. Hierbij kunt u denken aan nauwkeurige niveaumetingen en debietmetingen in open en gesloten watersystemen.

Gemaal

Een gemaal is een inrichting om water van een lager naar een hoger niveau te brengen. Het brengt of houdt water in een peilgebied op een bepaald peil. Naast gemalen voor watersystemen onderscheiden wij ook rioolgemalen. Een rioolgemaal wordt gebruikt in een rioolstelsel om afvalwater naar een hoger peil te brengen of over langere afstand te transporteren.

gemaal-stroink-aquadatasystems

Inlaat

Een inlaat ligt in de waterkering en is bedoeld om (vers) water in de aangrenzende waterpartij te laten lopen, tegen te houden of er voor te zorgen dat het overtollige water niet in het aangrenzende land terecht komt.

Stuw

Een stuw heeft als doel heeft om water in een loop, een beek of een rivier op te stuwen.
Stuwen kunnen vast, regelbaar of kantelbaar zijn. Een vaste stuw geeft altijd hetzelfde peil.

stuw-helomaweg-aquadatasystems

Vispassage

Een vistrap of vispassage heeft tot doel vissen toegang te geven tot een door een dijk, dam, stuw of sluis ontoegankelijk geworden achterland.