ATIS

Bruikbaar bij combinaties van diverse soorten onderstations
ATIS is een echt open centraal telemetriesysteem, dat het mogelijk maakt om onderstations van vele leveranciers onder één paraplu te brengen. Daardoor is een uniforme wijze van presentatie en bediening mogelijk. De gebruiker weet of ziet als het ware niet eens welk merk of type onderstation schuil gaat achter de plaatjes waar hij of zij naar kijkt.

Communicatie
ATIS is (in beginsel) een zogenaamd ‘off-line’ telemetriesysteem. Dit betekent dat er standaard geen verbinding is met de onderstations en dat u alle presentaties, wijzigingen en overige acties uitvoert met behulp van de gegevens uit de (centrale) database. Pas wanneer u dat wilt, wordt contact opgebouwd met onderstations.

Dat contact kan via een (ingebouwd) modem dat bij de PC of het werkstation hoort, maar kan ook centraal via een netwerk en één of meerdere communicatieservers gebeuren. In dit laatste geval is tevens centrale alarmering en gebiedssturing mogelijk. Vaste verbindingen (TCP/IP, GPRS, etc.) behoren uiteraard wel tot de standaardmogelijkheden.

Grafische en numerieke presentatie fluitje van een cent

De gegevens in de database kunnen zowel numeriek als grafisch weergegeven worden. De eerste presentatievorm biedt vele overzichten, die nadere analyse van de gegevens en de systeemstatus mogelijk maken. De grafische presentatie is de SCADA-functie van ATIS, speciaal toegerust voor het weergeven van de ‘actuele’ toestand van de onderstations en het in grafieken en tabellen presenteren van de gelogde gegevens.

Met name de grafische presentatie biedt veel gebruiksgemak. Op vrij eenvoudige wijze kunnen ‘plaatjes’ aangemaakt worden en er kan met één muisklik van het ene plaatje naar een ander plaatje gesprongen worden. De typische telemetriefuncties zijn standaard aanwezig en hoeven dus niet meer aangemaakt te worden.

Grafieken tekenen en rapporteren is dankzij de persoonlijke voordefinities een fluitje van een cent en vereist wederom één muisklik. Deze grafieken aanpassen en erop inzoomen trouwens ook. CIW-rapportage en andere klantspecifieke rapportage is mogelijk.

atis-scherm

Modulaire opzet zorgt voor maatwerk
ATIS bestaat uit meerdere softwaremodulen, die alle dezelfde ‘ look and feel’ hebben. De gebruiker wordt overigens zelden met de afzonderlijke modulen geconfronteerd: ATIS zorgt er zelf voor dat de benodigde module op tijd gestart wordt. De modulaire opzet maakt het mogelijk om ATIS op maat te maken en te houden. De software draait al op 1 PC en kan uitgroeien naar een volwaardig netwerkbedrijf, met vele tientallen gebruikers en speciale servers die de communicatie met de onderstations afhandelen en die zorgen voor alarmering, centrale gebiedsbesturing, etc.

ATIS database snel en flexibel
ATIS slaat de uit de onderstations gelezen gegevens op in een eigen ASCII database. Hier is bewust voor gekozen. De ATIS database is snel, staat de multi-user gebruik toe en is bovenal heel flexibel, zodat ATIS de database zelf kan beheren. De opslag is volledig onafhankelijk van het merk/type onderstation.

Dankzij de uitgebreide en geheel te automatiseren exportfuncties, worden de gegevens overgedragen aan gevalideerde langetermijndatabases, zodat betrouwbare telemetrie-gegevens altijd en voor iedereen beschikbaar zijn.

De ATIS-database is stationgeörienteerd. Doorgaans wordt een databestand per station per maand aangemaakt. Ook de configuraties zijn per station opgeslagen.

Ook daarin is ATIS uniek: een ATIS-station bestaat uit max. 1000 variabelen (‘tags’), die per variabele aan stationsregisters etc gekoppeld kunnen worden. Iedere variabele kan ‘alles’ zijn (analoog, digitaal, alarm, setpoint…). de functie van een variabele wordt alleen bepaald door de configuratie. Iedere variabele kent een zogenaamde ‘bewerking’: een set instructies die zeer krachtige omrekeningen (naar de juiste eenheid), berekeningen (debieten) of logische bewerkingen (bijv. verzamelalarmen) mogelijk maakt. Ieder onderstation wordt aan een stationsoort gekoppeld, waarin de merk/type- specifieke communicatiewijze is vastgelegd.

Unieke licentiestructuur
ATIS kent een absoluut unieke licentiestructuur: alleen voor de benodigde modulen is een eenmalige licentie vereist, ongeacht het aantal werkplekken waat ATIS draait. Per communicatieserver is een aparte licentievorm vereist. Afhankelijk van de licentievorm wordt jaarlijks een updatebijdrage gevraagd, waarvoor u minimaal 1 maal per jaar nieuwe versies van de modulen ontvangt plus de broncode van de in gebruikzijnde modulen. Absolute zekerheid voor u als gebruiker!

Naast de standaard ATIS is er een licentievariant: ATISlite, met exact dezelfde mogelijkheden en dat verkrijgbaar is in 5 gradaties, waarvan alleen de systeemomvang (maximaal 5 onderstations, gebruikers en stationsoorten) telkens verschilt. Val alle varianten is een demoversie beschikbaar, die een beperkte levensduur kent.

Technische specificaties ATIS:

  stations gebruikers soorten updates
ATIS-SMS 10 1 1 nee
ATISlite-20 20 2 5 nee
ATISlite-25 50 5 1000 jaarlijks
ATISlite-50 100 10 1000 jaarlijks
ATISlite-75 250 25 1000 broncode
ATIS standaard 1000 1000 1000 broncode

ATIS-SMS vereist een PC met RS232 poort, GSM-modem en minimaal Windows 98. Werkgeheugen van minimaal 512 MByte wordt sterk aanbevolen.